• Promocje
 • Nowości
 • Kajaki
 • Kamizelki
 • Wiosła

Koszyk
jest obecnie pusty...
 • Strona główna
 • Kontakt
 • O firmie
 • Zamówienie i dostawa
 • Aktualności
 • Regulamin
 • Inne
I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
II. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU ORAZ GWARANCJE JAKOŚCI

I. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

>>Odstąpienie od umowy PDF

1. Kupujący, którzy są konsumentami, tj. osobami fizycznymi nabywającymi towary oferowane przez sklep gokajak.com w celach innych niż związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową, mają  prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze sklepem gokajak.com w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od:

a) dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy;

b) w przypadku umowy sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;

c) w przypadku umowy sprzedaży rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin liczony jest od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep gokajak.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adresy wskazane w § 7 regulaminu).

4. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, znajdującego się na stronie internetowej sklepu gokajak.com i będącego Załącznikiem do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Link do odstąpienia od umowy:

>> Odstąpienie od umowy PDF

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sklep gokajak.com zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep gokajak.com), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep gokajak.com zostanie poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7. Sklep gokajak.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Kupujący, który korzysta z prawa odstąpienia zobowiązany jest do zwrotu kupionych rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sklep gokajak.com o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

10. Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który zamówił towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służącą do jego zindywidualizowanych potrzeb.

II. RĘKOJMIA


1. Sklep gokajak.com zobowiązany jest dostarczać Kupującemu rzeczy wolne od wad.

2. W przypadku gdy wystawiona na sprzedaż rzecz ma wady, sklep gokajak.com poinformuje wyraźnie Kupującego o wadach rzeczy.

3. Jeżeli Kupujący po nabyciu towaru zgłosi istnienie wad towaru, sklep gokajak.com po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji dokona wymiany towaru na nowy, a w przypadku niedostępności danego towaru zaproponuje wymianę na inny towar lub zwróci koszty poniesione przez Kupującego tytułem ceny oraz transportu, bądź też obniży cenę, według wyboru Kupującego.

4. Wszczęcie procesu reklamacyjnego następuje w chwili dostarczenia do siedziby Sklepu (na adres: Aquarius ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo) wadliwego towaru wraz z dowodem zakupu i opisem wady, bądź otrzymania drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@gokajak.com dokumentacji wady: zdjęcia wadliwego towaru, opisu wady i skanu bądź zdjęcia dowodu zakupu. Reklamacja zgłoszonej wady zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia pisma reklamacyjnego. 

5. Reklamowany towar Klient powinien dostarczyć w całości, ze wszystkimi częściami dostarczonymi Klientowi wraz z produktem. Oryginalne opakowanie nie jest wymagane, jednak Klient powinien dostarczyć towar zapakowany tak by nie został uszkodzony w czasie transportu.


AQUARIUS spółka cywilna Michał Obelnicki, Bolesław Obelnicki, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki
AQUARIUS s.c.
ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo
NIP: 5840902440, REGON: 190264272


Ładowanie...

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies.Polityka cookies

Zamknij